Нова година - нов софтуер в ABC Инженеринг-Н

„АВС-ИНЖЕНЕРИНГ-Н“ ООД е най-големият доставчик на строителни материали в Ямболска област. Разполага с търговски бази с площ над 30 000 м2, както и с необходимата транспортна техника, снабдена с кранови устройства за доставка, товарене и разтоварване на материалите. Фирмата разполага още с цех за заготовка на метални изделия, както и с лицензиран арматурен двор.

Фирмата разполага над 40 000 артикула за дома и строителството!

Началото на 2017 при тях беше белязано от запасяване с много бройки лопати за сняг, добро настроение и VersusERP - новия им помощник в търговската дейност, склад, логистика, счетоводство, управление на проекти и т.н.

Благодарим на екипа за прекрасната организация и ползотворната съвместна работа, която позволи реализирането на високите цели поставени от мениджмънта на компанията!